EU dotace na provoz

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_17_74 s názvem „Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost v hl. m. Praha“.

 

Název projektu:                      Montessori centrum 4medvědi 2020-2022

Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016467

Doba realizace projektu:      1. 8. 2020 – 31.1.2022

 

Název projektu:                      Začít spolu 4medvědi 2020-2022

Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016466

Doba realizace projektu:    1. 8. 2020 – 31.1.2022

 

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci hl. m. Praha.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Praze 4 a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na provoz dětských skupin o kapacitě 24 a 19 míst

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.