Jesle

Víme, jak vytvořit pevný základ u dětí do 3 let.

Vaše batole má jedinečnou schopnost nasávat podněty z prostředí jako houba. Proto naše jesle nejsou pouhým hlídáním, ale děti od 1,5 roku se u nás aktivně zapojují do přípravy svačiny, sebeobsluhy – oblékání, péče o prostředí – aranžování květin. Průvodkyně v jeslích dávají děten tolik potřebnou podporu, ne jen obyčejnou pomoc.

Děti velmi rády pracují na úkolech běžného života a po tom, co je samy zvládnou, se cítí naplněné. Sílí u nich vědomí „dokázal jsem to a tedy dokážu i ostatní věci“. Už dítě do 3 let si totiž vytváří svou sebe-hodnotu a my ji v něm můžeme posilovat. Čím dříve si ji dítě vybuduje, tím stabilnější bude na celý život. 

Naše pomůcky a montessori připravené prostředí dětem přinášejí co nejvíce smyslových zážitků a umožňují jim pracovat s reálnými materiály a předměty.

„Děti v rámci aktivit praktického života perou prádlo, leští dřevo, zalévají a aranžují květiny, myjí stůl nebo pečují o sebe – velmi rády si zkouší oblékání či obouvání bot nebo připravují svačinu pro celou skupinu (spolu s učitelkou např. krájí chleba, loupají a krájí okurku či ovoce, atd.). Ve třídě máme samozřejmě i jazykové materiály (které si převážně vyrábíme sami) a nezapomínáme i na rozvoj hrubé motoriky, na jednoduché výtvarné aktivity (často logicky navázané na roční období) a na hudbu.“ Renata Křivánková, ředitelka Montessori centra

 

 

Pro dítě ve věku do 3 let je zásadní pocit přijetí a bezpečí. A není vždy podmínkou, aby tento pocit dítě zakoušelo jen s rodiči. Stejný pocit může zažívat i v jesličkách, kde je přijímáno, respektováno a učitelky s ním jednají laskavě a láskyplně. Tvoří se vzájemná důvěra a dítě se po době adaptace ve školce začne cítit bezpečně. Naše paní učitelky jsou vřelé, ale zároveň samozřejmě trvají na určitých pravidlech – tak, aby skupina dětí dobře fungovala. I takto malé dítě chce dříve či později mít ve skupině své místo, se všemi právy i povinnostmi. A je pak hrdé a spokojené, že to zvládlo. Jednoduše se cítí dobře, je vyrovnané a naplněné.

  • Provozní doba: pondělí až středa 8:30 – 15:00 hodin
  • Adresa: Nad Hájem 3, Praha 4 – Hodkovičky
  • Max. počet dětí ve třídě: 9
  • Zdravá a vyvážená strava od firmy Ekolandia ( Cena oběda 89 Kč a cena přesnídávky a svačiny každá 25 Kč)
  • Školné : 5 000 Kč (od 1.1. 2024)
  • Jsme Dětská skupina zapsaná v evidenci MPSV.

Chcete se k nám přijít podívat a zapsat své dítě k nám?

 

 

Naše dveře jsou vám otevřené! Domluvte si schůzku s Karlou Šponarovou,kajina@4medvedi.cz , vedoucí dětské skupiny.

V případě volné kapacity přijímáme děti průběžně během školního roku. V současném školním roce již máme třídu 1,5 – 3 let plně obsazenou.

 

 

 

Kdo se o děti stará?

Ing. Jana Lokvencová, hlavní učitelka montessori jeslí

Monika Havlíková, učitelka montessori jeslí

 

 

Co děti  a rodiče v jeslích ještě zažijí?

Povídáme si i s rodiči

V průběhu školního roku probíhají dvakrát ročně individuální konzultace rodičů a učitele, kde jsou rodiče seznámeni se sociálním, motorickým i intelektuálním vývojem dítěte v Montessori centru během školního roku. I mimo tato pravidelná setkání s rodiči komunikujeme a každý může kdykoliv požádat o konzultaci s učitelem Montessori centra.

Den pro rodiče

Dvakrát ročně (podzim a jaro) pořádáme ve 4medvědch tzv. Den pro rodiče, kdy v odpoledních hodinách rodiče přichází do montessori třídy a děti učí své rodiče pomůckám. Zpravidla děti chtějí ukázat pomůcky svým rodičům a vysvětlit jim jejich používání. Děti se na tuto dobu moc těší a rodiče mají možnost poodhalit tajemství montessori pomůcek.

Společně slavíme Vánoce nebo se scházíme na Zahraní slavnosti na konci školního roku. Také máme společně Zahradní brigádu. Moc si vážíme pomoci rodičů při péči o školkovou zahradu. Za jeden den se vždy udělá mnoho práce a ještě si užijeme legraci.

Co o jeslích/miniškolce řekli rodiče?

  • Maminka Huga: „Miniškolka 4medvědů pro mě byla první volbou především proto, že jsme se synem chodili do pracovny, ve které se cítil dobře. Cílem bylo umístit ho do kolektivu dětí, zdálo se mi, že se doma nudí. Miniškolku začal navštěvovat, když mu byly necelé 2 roky, na dvě dopoledne v týdnu. Uběhl skoro celý školní rok a na miniškolku nemůžeme dopustit, splnila daleko víc, než jsme od ní očekávali. Kdykoliv vyzvedávám dítě, ve třídě je klid a pohoda. Tety mají k dětem osobitý, laskavý, ale přitom pevný přístup, který děti učí hranice, aniž by je omezovaly v přirozeném rozvoji. Syn, který byl na začátku hodně nesoustředěný a rozlítaný, se ve školce naučil nádherným věcem – umí se soustředit, dokáže udělat poměrně složitou úlohu od začátku do konce, vědomě a s vlastní motivací. Zároveň pochopí, když mu člověk něco rozmlouvá, nebo „staví hranice“. V dětském kolektivu (na hřišti) dokáže většinu problémů řešit celkem sám, aniž by se spoléhal na dospělého. Vystupuje sebevědomě, ale nikoliv příliš sebevědomě, chápe domluvu, dokonce si o ní říká. Bylo krásné pozorovat, jak přenáší naučené dovednosti domů – jednou našel konev na zalévání kytek, zeptal se mně, zda může zalít kytky, nabral si do ní vodu a zalil kytky v obývacím pokoji, když něco přelil, přišel to říct a vzal si hadr na uklizení vylité vody (to mu bylo 2,5 let). Doma ho to nikdo neučil. Odnese si talíř po obědě, utře si stůl. Miniškolka je místo, kde se nejenom nemusíme bát, že na dítě někdo bude nepříjemný, nebo že si ho nebude všímat, ale jsme si jisti, že se tam naučí mnoho dovedností, odpovídajících jeho věku a to naprosto nenucenou a přirozenou formou. Také si velmi cením důslednosti tet při stanovování hranic. Těším se, že budeme pokračovat ve školce 4medvědů a celému kolektivu děkuji. Vytvořili jste nádherný prostor a prostředí, ve kterém se moje dítě cítí dobře.“
  • Maminka Olívie: „Rodiče pro své děti chtějí to nejlepší a tím nejcennějším co jim můžeme do života dát je vzdělání. Jsem ráda, že jsem díky Montessori pracovnám ve 4 medvědech objevila i miniškolku. Dcera Olívie je velmi společenská a tak jsem ji chtěla dát do školky dříve než ve 3 letech. Plánovala jsem, že od tří let nastoupí do nějaké státní školky v místě bydliště. Po pár týdnech průzkumu ostatních školek a že jich nebylo málo a zároveň pár týdnech jejího pobytu v miniškolce 4medvědi mi bylo jasné, že již nic jiného hledat nemusím a rovnou jsem si rezervovala místo i pro mladší dceru Josefínku. Miniškolka 4medvědi je opravdu na vysoké úrovni a troufám si říct, že patří mezi nejlepší Montessori školky v Praze. Je krásné vidět Olívii, jak se nadšeně a nenuceně učí novým věcem a poznává okolní svět. Olívie nastoupila do miniškolky, když ji bylo 18 měsíců, je tam  od prvního dne neskutečně spokojená a já mám k Anničce a Kristýně maximální důvěru a jsem opravdu moc šťastná, že jsem pro Olívii i Josefínku vybrala to nejlepší!“
  • Maminka Renatky: „Miniškolku 4medvědů jsem zvolila na základě velmi pozitivních zkušeností s docházením do Montessori pracoven ve 4medvědech pro věkovou skupinu dětí 0-18měsíců. Informace, které jsem během nich dostávala, mi dávaly smysl. Následně jsem absolvovala také Montessori seminář pro rodiče. Věděla jsem, že získání vnitřní motivace, radosti a pocitu naplnění z vykonané práce, je ten největší dárek, který můžeme dceři dát. Ve 4medvědech jsem byla také velmi spokojená s lektory jak po lidské, tak profesní stránce. V Montessori miniškolce oceňuji navíc osobní přístup učitelek k rodiči i dítěti. Na dceři je vidět, že je ve školce ráda. Nosí domů spousty výkresů a jiných výtvarných „děl“, osvojila si mnoho praktických dovedností, naučila se dobře mluvit, je samostatnější a sebevědomější. Jednou za čas vidím ve třídě obměnu pomůcek, takže vím, že si dcera vyzkouší něco nového a současně si má možnost osvojit již známé. Aplikace metody Montessori mi v miniškolce 4medvědů přijde provedena s rozmyslem a velkým pochopením pro věc.“