Příběh 4 medvědů

„Jsme přesvědčeni, že láska a vzdělání je to nejcennější, co můžeme našim dětem do života dát. Již od útlého věku se formuje osobnost dítěte, proto jim chceme být průvodci na této cestě.“

4medvědi fungují již od roku 2008. Nabízíme možnost vzdělávání v Montessori pedagogice, rodinám poskytujeme péči o jejich děti ve školce a jeslích/miniškolce v Praze 4 – Hodkovičkách. Veřejnosti jsou zde přístupné i naše Montessori pracovny pro rodiče s dětmi.

Od roku 2011 jsme rozšířili nabídku alternativního vzdělávání o vyhledávaný pedagogický směr Začít spolu. Školka Začít spolu 4medvědi se nachází blízko metra C Budějovická. Také jsou zde veřejnosti přístupné dětské kroužky, o prázdninách vyhledávané příměstské tábory a pro rodiče přednášky a semináře s odborníky.

Proč jsou 4medvědi právě 4medvědi?

První útočiště nalezlo tehdy ještě občanské sdružení Elaaga, o.s. v roce 2008 v krásných prostorách v ZŠ Nedvědovo náměstí. Z jazykové přesmyčky se narodili medvědi a 4 jsou proto, že od svého začátku až do současnosti působí na Praze 4. I když lidé si do 4medvědů postupně našli cestu v podstatě nejen z celé Prahy, ale i okolí, za což jsme nesmírně rádi. Rodinné centrum založily dvě maminky na rodičovské dovolené, Renata Křivánková a Jana Holcová, které hledaly smysluplné vyžití a nabídku zajímavých aktivit pro své děti, ale i sebe. A jelikož adekvátní služby nenašly, rozhodly se vzít aktivitu do svých rukou. Centrum začalo nabízet zájmové kroužky a kurzy pro děti i dospělé a vzdělávací semináře a přednášky pro širokou veřejnost. V roce 2009 se k Renatě a Janě přidala Petra Glombová, která začala navštěvovat centrum se svým synem a původně drobná výpomoc vyústila až k tomu, že Petra byla v letech 2012 až 2016 statutárním zástupcem organizace. Velmi brzy po založení centra oslovila lidi ve 4medvědech montessori pedagogika a její principy, novými spolupracovnicemi se staly Eva Houdková a Helena Kavanová, které také stály u zrodu Montessori centra. Velká poptávka rodičů vedla k založení Montessori školky v roce 2010 a miniškolky. Kapacity školky brzy nemohly uspokojit všechny zájemce, a proto 4medvědi otevřeli v roce 2011 ještě školku podle pedagogiky Začít spolu pod vedením Báry Mykiskové. Eva s Helenou následně odešly do vzniknuvších tříd ZŠ Montessori, které jsou nyní součástí ZŠ Jeremenkova.

Na konci školního roku 2015 se medvědi stěhují ze ZŠ Nedvědova náměstí do nových prostor, neboť velký příliv prvňáčků si vyžádal vyšší nároky na prostory. 4medvědi se tak nakonec po dlouhém hledání rozdělili na dvě nové adresy – do Hodkoviček, kde našla nové působiště Montessori část a na Budějovickou, kde pokračuje školka Začít spolu. Obě školky se staly oficiálními registrovanými dětskými skupinami. A sdružení Elaaga, o.s. se s ohledem na požadavky občanského zákoníku mění na 4medvědi, z.ú. (zapsaný ústav), a to v červnu 2016. Novým zástupcem organizace se stává Renata Křivánková. A takovouto podobu si 4medvědi uchovali až do roku 2020, kdy se ještě rozrostli o nové velké prostory na Budějovické – kde vznikla pracovna pro miminka a batolala. Bylo to tak trochu nutností izolovat z epidemiologických důvodů školkové skupiny. Celou karanténu v roce 2020 4mědvědi zdárně ustáli a vše se vrátilo do starých kolejí, díky velké podpoře rodičů, loajálních zaměstnanců a dobrých strategických rozhodnutí.

A proč to celé děláme, v co věříme? Jaký je účel naší organizace? Chceme:

  • vytvářet přátelské a inspirativní místo pro rozvoj dětí a jejich rodičů i prarodičů, přispívat ke zkvalitnění jejich společného času;
  • umožňovat sladit soukromý, pracovní a rodinný život a zapojit oba rodiče do aktivní péče o děti;
  • podporovat harmonické fungování rodiny prostřednictvím realizování akcí a poskytování služeb, které pomáhají vytvořit podmínky pro sladění soukromého, pracovního a rodinného života;
  • podporovat a šířit principy Montessori pedagogiky a pedagogiky Začít spolu, vytvářet tomu odpovídající prostředí a zázemí, jak pro komunitu lidí s tímto společným zájmem, tak i pro zaměstnance;
  • podporovat činností a programem ústavu přirozený rozvoj dětí, vést je k samostatnosti, svobodě a úctě k hodnotám, poskytovat dětem odpovídající péči a vzdělávání v souladu s jejich individuálními psychickými i fyzickými potřebami;
  • usilovat o vzrůstající vzdělanost a informovanost v oblasti tradičních evropských hodnot, mezilidského a mezikulturního poznávání.